Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

kwikfit.hu

Általános Szerződési Feltételek:

 

A  szolgáltató  neve:  Autonet-Hungary kft.

A szolgáltató székhelye: 1138 Budapest Váci út 160-162.

A  szolgáltató  elérhetősége,  az  igénybe  vevőkkel  való  kapcsolattartásra  szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kwikfit.hu
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-682587

Adószáma: 11907509-2-41

Általános Szolgáltatási Feltételek

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

A következő általános üzleti feltételek a KwikFit Gumi-& és Autószerviz-hálózat internetes honlapján (www.kwikfit.hu) keresztül, elektronikus formában leadott

GUMIABRONCS-VÁSÁRLÁS BESZERELÉSSEL EGYÜTT

megrendelésekre vonatkoznak.
A megrendelés nem minősül szerződéskötésnek. Az üzleti feltételek szempontjából Szolgáltatónak minősül a KwikFit hálózat bármely olyan szervize (a továbbiakban Szolgáltató), amelyhez a honlapról megrendelés továbbítható. Ügyfélnek minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a honlapokon keresztül megrendelést ad le és ehhez adatait, a megrendelő lap adatmezőinek hiánytalan kitöltésével, azonosítható módon közli.

A Kwik Fit honlapon található ajánlatok kötelezettség nélküliek és minden előzetes értesítés nélkül változhatnak. A honlapról leadott megrendelések feltételei a konkrét beszerelési időpontot tartalmazó visszaigazolással (a továbbiakban Rendelésigazolás) és az abban szereplő feltételekkel válnak véglegessé. A megrendelés beérkezését és rendszerünkben történő regisztrálását igazoló automatikus e-mail üzenet még nem tekinthető Rendelésigazolásnak és nem jelenti a megrendelés kötelező elfogadását. LÁSD LEJJEBB

 1. A megrendelés feltétele,

  Az Ügyfél kezdeményezi a megrendelést azzal, hogy a honlapon kiválasztott termékre a Szolgáltató valamelyik szervizének megrendelést küld. A megrendelés érvényességének feltétele az Ügyfél adatainak és elérhetőségének megadása, a megrendelés adatmezőinek hiánytalan kitöltése. A Szolgáltató csak az ezt kielégítő megrendelések feldolgozására és teljesítésére vállal kötelezettséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Az Autonet-Hungary kft. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes  egészben. A honalpon lehetnek elavult vagy nem beszerezhető termékek. Ezeknek a megrendelése habár technikailag lehetséges de nem teljesíthető. A szolgáltató nem vállal felelősséget a már kifutó termékek beszerzéséért.  A megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával (Rendelésigazolás) illetve annak az Ügyfél által történő elfogadásával jön létre. Elfogadásával pedig az Ügyfél azt nyilatkozza, hogy az árut, az abban foglalt feltételekkel meg kívánja VÁSÁROLNI ÉS BESZERELTETNI. A Rendelésigazolás az Ügyfél adatain kívül még minimálisan a következő adatokat tartalmazza: termékmegnevezés, a beszerelés helye és időpontja, a termék ÁFÁ-t is tartalmazó egységára, megrendelés összértéke, a fizetés módja, helye és időpontja. A Szolgáltató saját belátása szerint, de főként speciális, nem szokásos raktári tételnek számító vagy egyedi igényeket kielégítő termék megrendelésekor kérheti a teljes áruérték előre történő kifizetését vagy előleg fizetését. Ebben az esetben a megrendelés időpontjának az a nap számít, amikor a vételár vagy az előleg a Szolgáltató pénztárába befizetésre, vagy bankszámláján jóváírásra kerül.

 2. A feltételek érvényessége

  A KwikFit WEBÁRUHÁZ oldalán közzétett árak, akciós ajánlatok, feltételek és egyéb kondíciók kizárólag az interneten keresztül leadott megrendelésekre érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az árakat és feltételeket, beleértve ebbe a jelen dokumentumban rögzített Általános Üzleti Feltételeket is bármikor, saját belátása szerint és minden előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármilyen módosítás az interneten történő megjelenés időpontjától azonnal érvényes.

 3. Teljesítés helye, a vételár tartalma és kifizetése

  A szerződés teljesítésére (a megrendelt gumi beszerelésére) a KwikFit hálózat Ügyfél által kiválasztott szervizében kerül sor. A Rendelésigazolás elfogadása során a teljesítés végleges időpontját a Felek egyeztetik. A vételár kifizetése az áru átadásával és felszerelésével egyidejűleg, ellenkező megállapodás hiányában, készpénzben esedékes, levonva a már megfizetett vételár előleg összegét. A hálózat szervizében történő átvétel esetén az árak minden esetben tartalmazzák az átadási helyre történő leszállítás költségét. Az internetes megrendelések teljesítése kizárólag szervizben történő átvétellel és beszereléssel együtt lehetséges.

 4. Szerződéstől való elállás, kötelezettség megszűnése

  Az Ügyfélnek és a Szolgáltatónak minden esetben joga van indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Ezen szándékát az ügyfélnek az általa elfogadott Rendelésigazolásban rögzített átéveli határidő a megrendelés azonosítójának megadásával, írásban (telefonon, vagy e-mailben) kell bejelentenie a Rendelésigazolást kiadó szerviznél. A Szolgáltató telefonon értesíti erről az ügyfelet. 
  A Szolgáltató kifejezett szándéka, hogy a beérkezett valós és az Ügyfél által visszaigazolt igényeket a vállalt feltételekkel és az Ügyfél minél magasabb szintű megelégedésére kielégítse. A Szolgáltató fenntartja azonban a szerződéstől való elállás jogát, amennyiben az Ügyfél a Rendelésigazolás megküldését követő 3 napon belül arra nem reagál, hamis vagy félrevezető adatokat közöl, vagy a szerződés teljesíthetősége más, az Ügyfélnek felróható okok miatt kérdésessé válik. Ilyenkor a Rendelésigazolásban vállalt kötelezettség külön értesítés nélkül, automatikusan érvényét veszti.

 5. A Szállító felelősségének korlátozása
  1. Technikai problémák

   Az Ügyfél Kwik Fit honlap internetes megrendelési rendszerét teljes mértékben a saját kockázatára használja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internet működésével kapcsolatban felmerülő technikai problémák, szoftverhibák, a szolgáltatás működési zavarai miatt bekövetkező adatvesztések, téves vagy hiányos információk következményeiért, sem pedig harmadik fél által okozott esetleges károkért.

  2. Tartalmi hibák, elírások

   Bár a Szolgáltató minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlapok tartalma szakmailag korrekt, tartalmi hibáktól és tévedésektől mentes legyen, ezek előfordulása mégsem zárható ki teljes bizonyossággal. Az ezekből fakadó esetleges félreértésekért és tévedésekért a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési vagy kompenzációs igény nem érvényesíthető. A Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a hibás vagy hiányos adattartalmú megrendelések figyelmen kívül hagyásáért vagy késedelmes feldolgozásáért.

  3. Termékalkalmasság

   Az Ügyfél által a honlapon kiválasztott és megrendelt termékeknek az adott gépkocsihoz való műszaki alkalmasságát, a felszerelést végző szerviz szakemberei minden esetben díjmentesen ellenőrzik. A termék adott felhasználásra vonatkozó műszaki megfelelősségére a Szolgáltató csak az ily módon megvalósított ellenőrzés utáni felszerelés esetén vállal garanciát. A honlapon keresztül beérkező ügyfélérdeklődésekre adott ajánlatok és javaslatok, bár azok a lehető legnagyobb körültekintéssel készülnek, nem pótolják a szervizben történő ellenőrzést. Ezért az ilyen ajánlatok alapján leadott ügyfélmegrendelések sem képeznek kivételt a fenti felelősség korlátozás alól.

  4. Elérhetőség

   Egy adott termék elérhetősége Szolgáltató mindenkori raktárkészletétől és a termék gyártójának szállítási készségétől függ. Egy termék szerepeltetése a honlapon nem jelent garanciát arra, hogy az azonnal elérhető. A várható szállítási határidőt a Rendelésigazolás minden esetben tartalmazza. A rajtunk kívülálló okok miatt bekövetkező szállítási késedelem miatt minden kártérítési igény kizárt. Amennyiben az eredetileg megrendelt és visszaigazolt termék átadása/beszerelése előre nem látható okok miatt nem megvalósítható, az eredetivel azonos használati értékű és műszaki színvonalú helyettesítő termékre teszünk javaslatot. Ebben az esetben az ügyfél saját belátása szerint dönthet a szerződéstől való elállásról vagy a felajánlott helyettesítő termék elfogadásáról. A helyettesítő termék elutasítása az Ügyfél részéről a szerződéstől való végleges elállásnak minősül.

  5. Árak és értékesítési kondíciók

   Kötelező érvényű árnak csak a Rendelésigazolásban szereplő ár tekintendő. Az ár mindig csak a feltüntetett gumiabroncsnak, a beszerelésnek és a beszereléshez szükséges segédanyagok (szelepek, keréksúlyok) ellenértékét tartalmazza. Az interneten megrendelt gumiabroncsokra és felnikre minden szervizünkben egységes, kedvezményes szerelési árat biztosítunk

 6. Adatkezelés

  A Szolgáltató az Ügyfél adatait a szerződés teljesítése érdekében tárolja és az Adatvédelmi törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével kezeli. Ügyfél előzetes hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig a Szolgáltató tájékoztatást küldhet további ajánlatairól és termékkínálatáról. Az Ügyfél bármikor kérheti ezen ajánlatok küldésének beszüntetését. A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: 02614-0001

 7. Garancia, jótállás

  Minden általunk forgalmazott termék teljes gyártói garanciával rendelkezik az egyes gyártók által kiadott feltételek szerint. A garancia a számlával érvényesíthető. A Kwik Fit a gumira és az elvégzett munkára élettartam garanciát biztosít. A gumiabroncsokra és keréktárcsákra a gyártók által biztosított garanciális feltételeket a jótállás nem érinti, azok ettől függetlenül továbbra is érvényesek. Az elvégzett munka megnevezését és a felhasznált anyagokat a számla tartalmazza. Az Ügyfél kérésére a kiválasztott termék adott felhasználásra vonatkozó esetleges műszaki alkalmatlansága a garancia elvesztését vonja maga után.

 8. Módosítás, elfogadás

  Jelen feltételek bármely módosítása attól az időponttól kezdve érvényes, amikor az a honlapokon frissítésre kerül. A Honlapról internetes megrendelés elküldése csak akkor lehetséges, ha az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy az Általános Üzleti Feltételek tartalmát ismeri és elfogadja. Ez a nyilatkozat mindig a megrendelés időpontjában érvényes tartalomra értendő.

 9. Alkalmazandó jogszabályok

  Az Általános Üzleti Feltételek által nem szabályozott kérdésekben az adott területre vonatkozó érvényes magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

 10. Műszaki vizsga
  A műszaki vizsga számlázása közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Készült: 2015.10.01.